EĞİTİMLERİMİZ

Çankaya’daki 20 kişi kapasiteli eğitim merkezimizin yanı sıra İstanbul ve İzmir’de de deniz sevdalılarıyla kendileri için en uygun zaman dilimlerinde buluşmaktayız.

 • TSSF/CMAS 1
 • TSSF/CMAS 2
 • TSSF/CMAS 3
 • UZMAN DALICI EĞİTİMLERİ

TSSF/CMAS 1* YILDIZ DALICI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı


Temel dalış eğitimini kapsayan bu eğitim paketimiz, güvenli dalış için bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu eğitimlerde su altında emniyetli ve sağlıklı dalışlar yapmanın yanı sıra, çevreye saygılı birer dalıcı olarak denizlerimizin altında yatan kültürel ve tabii varlıklarımıza nasıl sahip çıkacağımızı da paylaşmaktayız.

Eğitim Paketimize katılım için

 • Türkiye Sualtı Sporları Federasonu tarafından hazırlanmış "donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durum bulunmadığına ilişkin bildirim"de yer alan unsurların sağlanması ve imzalanması
 • Yüzme bilmek ve
 • 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
Teorik Bölüm

Tecrübeli dalış eğitmenlerimiz, videolar ve eğitim kitapçığı eşliğinde dalıcı adaylarımızla;

 • Yüzerlik, basınç-hacim ilişkileri ve etkileri
 • Dalış malzemeleri ve kullanımı
 • Su altında haberleşme, ortam, problem çözümü
 • Dalış hastalıkları ve korunma metodları
 • Sportif dalış tablosu ve kullanımı
 • dalış becerilerinin uygulanması konularını paylaşmaktadırlar.
Pratik Bölüm


Açık deniz çalışmaları dalış eşliğinde konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Toplamda 4 dalış yapılır.

Performans gerekliliklerini yerine getiren dalıcılarımız dünyanın her yerinde geçerli olan TSSF-CMAS 1 Yıldız Dalıcı brövelerini almaya hak kazanırlar. Sahip oldukları bröve ile bir rehber dalıcı eşliğinde 18 metre derinliğine kadar güvenli dalışlar yapabilirler.

Size Ulaşalım

Eğitimler

TSSF/CMAS 2* YILDIZ DALICI EĞİTİMİ


Bu eğitim paketimiz ile açık deniz dalış deneyimi olan dalıcıların denizin, mavi derinliklerin sunduğu güzellikleri, özgürce ve güvenli bir şekilde keşfetmelerine olanak sağlayacak bilgi ve becerileri sağlamalarını amaçlamaktayız.

Eğitim Paketimize katılım için
 • 15 yaşını doldurmuş olmak(18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir)
 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından hazırlanmış "donanımlı lışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirim"de yer alan hususların sağlanması ve imzalanması.
 • Bir yıldız dalıca yada Federasyonuca denkliği onaylanmış eşdeğer bir dalıcı belgesine sahip olunmak .
 • Bir yıldız dalıcı belgesini (ya da denk belgeyi) aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunun dalış kayıt defteri ile belgelemek gerekmektedir.

Eğitimin "Teorik ve Pratik" Bölümleri tecrübeli eğitmenlerimizce verilmektedir.

Bu eğitim paketimizin performans gerekliliklerini sağlayan dalıcılarımız yine dünyanın her yerinde geçerli olan 2 * CMAS Dalıcı Brövesine sahip olurlar. 2 * dalıcılarımız su altı serüvenlerini bir adım daha ileri taşıyarak yanlarındaki en az iki yıldız dalıcı ile birlikte yasal sınırların izin verdiği 30 metre derinliğe kadar inebilirler ve gece dalışı yapabirler. Ayrıca dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir.

Size Ulaşalım

Eğitimler

TSSF/CMAS 3* YILDIZ DALICI EĞİTİMİ


CMAS 3* eğitim paketimiz ile tecrübeli dalıcılarımızın, her düzeydeki dalıcıya önderlik yaparak, su altının güzelliklerini keşfetmelerine destek olacakları bilgi, beceri ve deneyimi edinmelerini hedeflemekteyiz.

Eğitime katılım için
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından hazırlanmış “donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirim”in unsurlarını sağlamak ve imzalamak.
 • İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denliği onaylanmış eşdeğer bir belgeye sahip olmak.
 • İki yıldız dalıcı(veya denkliği) belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.
Eğitim paketinin Teorik ve Pratik Bölümlerindeki Temel Konular
 • Fiziksel Hazırlanma-Düşünsel Hazırlanma
 • Ekipman Hazırlığı Planlama ve Organizasyon
 • Stres yönetimi,Sebepleri ve Önleme Yöntemleri
 • Acil Durum İdaresi
 • Kurtarma Becerileri
 • İlk Yardım Malzemeleri ve Teknikleri
 • Kaza Müdahalesi
 • Ekipman Tamir ve Bakımı, Kompresör Kullanımı,
 • Küçük Tekne Kullanımı
 • Dalış Liderliği, Tekne Organizasyonu.

Eğitim paketinin gerekli gördüğü performansı sağlayan dalıcılarımız, dünyanın tüm dalış noktalarında geçerli olan CMAS 3* dalıcı brövesini almaya hak kazanırlar.

Bu bröveye sahip dalıcılar önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlayacak sorumluluğu üslenecek bilgi ve beceriyi edinmişlerdir.

Su altı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi başarıyla tamamlamışlardır ve uygulayabilir. Görevli oldukları durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidirler, önderliğini yaptıkları dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludurlar.

Size Ulaşalım

Eğitimler

UZMANLIK EĞİTİMLERİ

 • Akıntı Dalışı Uzmanlığı
 • Arama Kurtarma Uzmanlığı
 • Batık Dalışı Uzmanlığı
 • Derin Dalış Uzmanlığı
 • Gece Dalışı Uzmanlığı
 • İlk Yardım Uzmanlığı
 • İrtifa Dalışı Uzmanlığı
 • Kovuk Dalışı Uzmanlığı
 • Malzeme Bilgisi ve Bakımı Uzmanlığı
 • Nitroks Uzmanlığı
 • Oksijen Kullanımı Uzmanlığı
 • Sualtı Fotoğrafçılığı Uzmanlığı
 • Sualtı Videocusu Uzmanlığı
 • Tanıtım Dalışı Uzmanlığı
 • Tüp Doldurma Uzmanlığı
 • Üst Düzey Yüzerlik Uzmanlığı
 • Yön Bulma Uzmanlığı

Size Ulaşalım

Eğitimler